Wednesday, June 26, 2013

19 giugni 2013

 photo 130619-0832_zps9da46669.jpg

 photo 130619-0833_zpsaa2f284f.jpg

19 giugno 2013, 08:32-08:33
Castenaso, Via XXI Ottobre 1944


1 comment: